Informacijska varnost

Nudimo vam strokovno znanje, prilagodljivost, jasno komunikacijo in obsežno podporo pred, med in po vsakem pregledu in oceni varnosti vašega informacijskega sistema.

Odkrite ranljivosti pregledov ocenjujemo  v skladu s standardom CVSS (Common Vulnerability Scoring System).

Izvajamo varnostne preglede komunikacijsko informacijskih sistemov; Varnostni pregled zejema:

Varnost informacij
Varnost procesov
Varnost omrežnih tehnologij
Komunikacijska varnost
Varnost brezžičnih omrežij

Varnostni pregled obsega zunanji in notranji pregled.

Zunanji pregled opredeljuje ranljivosti, preko katerih lahko pride do vdora ali izkoriščanja storitev, ki tečejo na sistemih povezanih v internet

Ugotovljene pomanjkljivosti v postopku zunanjega pregleda pokažejo ali jih je mogoče izkoriščati za napade na ciljane sisteme in ali jih je mogoče uporabiti za dostop do občutljivih informacij podjetja.

Notranji pregled zagotavlja zaščito pred notranjimi grožnjami in zagotavlja, da pravic uporabnikov na omrežju ni mogoče zlorabiti.Naša notranja ocena varnosti pomaga prepoznati tveganja, ki jih predstavljajo notranji uporabniki, ter s celovito oceno varnosti omrežne arhitekture omogočimo, da jo skrbniki omrežja upravljajo in zaščitijo v skladu z veljavnimi praksami za zmanjšanje tveganj.

Ponujamo celovit, enoten pogled ne samo na vašo mrežno infrastrukturo, temveč tudi na potek dela in skladnost le tega z vašimi direktivami.Odkrivamo nevarnosti in mogoče varnostne incidente z zbiranjem prometnih podatkov v realnem času in nudimo analizo varnostnih dogodkov z uporabo kontekstualnih virov podatkov.

Pregled tehnične infrastrukture zagotovi številne zmogljivosti in učinkovito povečuje storitev.

Tehnologija omogoča širok obseg zbiranja dogodkov ter sposobnost soodvisnosti in analizo dogodkov tudi v primeru nezdružljivih virov.

Postopki varnostnega pregleda informacijskega sistema pomagajo ugotoviti, ali je sistem ranljiv za napade, ali je implementirana začita zadostna in kakšne so sposobnosti skrbnikov omrežja za odkrivanje in odzivanje na napade.

Na podlagi rezultatov varnostnega pregleda je mogoče oceniti vplive na organizacijo in predlagati protiukrepe za zmanjšanje tveganj ter oceniti obseg potencialnih poslovnih in operativnih vplivov v primeru uspešnih napadov