Usposabljanje

ZARADI TRENUTNE SITUACIJE V POVEZAVI S KORONAVIRUSEM USPOSABLJANJE IZVAJAMO NA DALJAVO

Nudimo vam strokovno osnovno, dodatno in posamezno specifično usposabljanje zaposlenih z vsebinami:

  • Zakona o tajnih podatkih;
  • Uredbe o varovanju tajnih podatkov;
  • Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov;
  • Uredbe o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev  za posredovanje tajnih podatkov drugi organizaciji;
  • Uredbe o notranjem nadzoru nad izvajanjem zakona o tajnih podatkih in predpisov, izdanih na njegovi podlagi;
  • Uredbe o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja;
  • Uredbe o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko infornacijkih sistemih;
  • Sklepu o določitvi pogojev za varnostnotehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja ter
  • z vsebinami dodatnega usposabljanja, ki jih določi predstojnik organa ali organizacije v skladu z uredbo, ki jo določi nacionalni varnostni organ z inšpekcijskima organoma.

Vindico d.o.o. je za program osnovnega usposabljanja s področja varovanja tajnih podatkov pridobil verifikacijo Nacionalnega varnostnega organa (št.1535-1-751/009-2006, z dne 22.08.2006).

 Usposabljanje  poteka do pet do šolskih ur.