Varovanje poslovne skrivnosti

V Sloveniji se še premalo zavedamo pomena varovanja poslovne skrivnosti. Vsako neavtorizirano odtekanje,  posredovanje,  poškodovanje ali izguba poslovnih skrivnosti pomeni, da podjetja utrpijo gospodarsko škodo, ki se lahko odraža na inovativnosti, konkurenčnosti,  izgubi poslovnih priložnosti, prekintev pogodb in podobno.  Nudimo vam celovito reševanje varovanja poslovnih skrivnosti.

Za varovanje poslovnih skrivnosti vam v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakona o poslovni skrivnosti nudimo:

 • predstavitev obsega in pomena varovanja poslovnih skrivnosti;
 • pregled varnosti prostorov in obkjektov;
 • izdelamo  poročilo o stanju varnosti
 • svetujemo pri naboru  potrebnih ukrepov za varovanje prostorov in objektov;
 • svetujemo  pri določiti ustreznih prostorov za izvedbo sestankom in hranjenja poslovnih skrivnosti;
 • svetujemo  pri izbiri ustrezne varnostnotehnične opreme za varovanje prostorov in objekta;
 • svetujemo pri  naboru  in vpeljavi organizacijskih ukrepov za varovanje poslovnih skrivnosti;
 • svetujemo pri izboru strokovnega izvajalca za vgradnjo ustrezne varnostnotehnične opreme;
 • izdelamo Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti;
 • izdelamo obrazce in izjave za varovanje poslovnih skrivnosti;
 • nudimo pomoč pri izboru strokovne varnostne službe za izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja objektov.
 • nudimo pomoč za najem ali nakup ustrezne opreme za varovanje poslovnih skrivnosti.

Poleg navedenega vam svetujemo pri izvajanju postopkov in ukrepov za odkrivanje nedovoljenega odtekanja poslovnih skrivnosti.