Varovanje poslovne skrivnosti

V Sloveniji se še premalo zavedamo pomena varovanja poslovne skrivnosti. Vsako neavtorizirano odtekanje,  posredovanje,  poškodovanje ali izguba poslovnih skrivnosti pomeni, da podjetja utrpijo gospodarsko škodo, ki se lahko odraža na inovativnosti, konkurenčnosti,  izgubi poslovnih priložnosti, prekintev pogodb in podobno.  Nudimo vam celovito reševanje varovanja poslovnih skrivnosti.

Za varovanje poslovnih skrivnosti vam v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah nudimo:

 • predstavitev obsega in pomena varovanja poslovnih skrivnosti;
 • pregled varnosti prostorov in obkjektov;
 • izdelamo mnenje o izvedbi potrebnih ukrepov za varovanje prostorov in objektov;
 • izboru ustreznih prostorov, prostorov za sestanke in hranjenje poslovnih skrivnosti;
 • izboru ustrezne varnostnotehnične opreme za varovanje prostorov in objekta;
 • naboru organizacijskih ukrepov za varovanje poslovnih skrivnosti;
 • izboru strokovnega izvajalca za vgradnjo ustrezne varnostnotehnične opreme;
 • izdelamo Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti;
 • izdelamo obrazce in izjave za varovanje poslovnih skrivnosti;
 • pomoč pri izboru strokovne varnostne službe za izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja objektov.
 • nudimo najem ali nakup ustrezne opreme za varovanje poslovnih skrivnosti.

Poleg navedenega vam svetujemo pri izvajanju postopkov in ukrepov za odkrivanje nedovoljenega odtekanja poslovnih skrivnosti v organizacijah.