Varovanje tajnih podatkov

Za potrebe varovanja tajnih podatkov v organih in organizacijah vam nudimo celovito reštev. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, izvedemo osnovno in dodatno usposabljanje ter  ostale aktivnosti in vas vodimo skozi celotne postopke za pridobitev dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in pridobitev varnostnega dovoljenja organizaicji za ustrezno stopnjo tajnosti in sicer opravimo:

 • analizo stanja varnostni prostorov in objektov;
 • izbor ustreznih prostorov za upravna in varnostna območja;
 • izbor ustrezne varnostnotehnične opreme, ki se sme vgrajevati v varnostna območja;
 • predlagamo izvedbo organizacijskih ukrepov za varovanje tajnih podatkov;
 • pomagamo pri izboru strokovnega izvajalca za vgradnjo predpisane varnostnotehnične opreme v varnostna območja;
 • načrtujemo potrebne varnostnotehnične ukrepe za zagotavljanje varnosti prostorov in objektov, v katerih se varujejo tajni podatki
 • predlagamo ukrepe za izvedbo nadzora nad izvajanjem ustreznih aktvnostih varnostne službe pri izvajanju fizičnega in tehničnega varovanja objektov;
 • izdelamo Pravilnik o varovanju tajnih podatkov;
 • izdelamo Načrt varovanja objekta po zahteva ZTP;
 • pripravimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in varnostneda dovoljenja organizaciji;
 • izvedemo osnovno, dodatno in specialistično usposabljanje;
 • izdelamo vso potrebno INFOSEC dokumentaicjo za varovanje tajnih podatkov (Načrt varovanja, Ocena varnostnih tveganj, Varnostno navodilo);
 • v postopkih izvedbe vam na vašo željo pripravimo tudi vso potrebno dokumentacijo in aktivnosti za pridobitev dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (PSC) EU in zveze NATO in varnostnih dovoljenj organizaciji (FSC)  EU  in zveze NATO;