Varovanje tajnih podatkov

 • Za potrebe varovanja tajnih podatkov v organih in organizacijah vam nudimo celovito reštev. Pripravimo vam vso potrebno dokumentacijo, nudimo pomoč pri izvedbi osnovnega in dodatnega usposabljanja oseb. Vodimo vas skozi celotne postopke za pridobitev dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in pridobitev varnostnega dovoljenja v  organizaicjah  in pridobitev dovoljenja za obravnavanje tajnih podatkov v organih  za ustrezno stopnjo tajnosti in sicer opravimo:
 • analizo stanja varnostni prostorov in objektov;
 • izbor ustreznih prostorov za upravna in/ali varnostna območja;
 • izbor ustrezne varnostnotehnične opreme, ki se sme vgrajevati v varnostna območja;
 • predlagamo izvedbo organizacijskih ukrepov za varovanje tajnih podatkov;
 • svetujemo pri izboru strokovnega izvajalca za vgradnjo predpisane varnostnotehnične opreme v varnostna območja;
 • načrtujemo potrebne varnostnotehnične ukrepe za zagotavljanje varnosti prostorov in objektov, v katerih se varujejo tajni podatki
 • svetujemo in nudimo pomoč pri ukrepih  za izvedbo nadzora nad izvajanjem ustreznih aktvnostih varnostne službe pri izvajanju fizičnega in tehničnega varovanja objektov;
 • izdelamo Pravilnik o varovanju tajnih podatkov;
 • izdelamo Načrt varovanja objekta po zahteva ZTP;
 • pripravimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in varnostneda dovoljenja organizaciji;
 • aktivno sodelujemo pri izvedbi  osnovnega in dodatnega usposabljanja;
 • izdelamo vso potrebno INFOSEC dokumentaicjo za varovanje tajnih podatkov (Načrt varovanja, Ocena varnostnih tveganj, Varnostno navodilo) ne glede na stopnjo tajnosti;
 • v postopkih izvedbe vam na vašo željo pripravimo tudi vso potrebno dokumentacijo in aktivnosti za pridobitev dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (PSC) EU in zveze NATO in varnostnih dovoljenj organizaciji (FSC)  EU  in zveze NATO;