Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

NOVA DIREKTIVA EVROPSKE UNIJE in ZVOP-2

STE ŽE PRIPRAVLJENI?

Potrebujete pomoč pri implementaciji ZVOP-2?

Primeri nekaterih operacij za kavalitetno implementacijo na področju varstva osebnih podatkov.

  • izdelavo analize stanja varnostni prostorov in objektov
  • plan potrebnih ukrepov za zagotavljanje varnosti prostorov in objektov, v katerih se varujejo osebni podatki
  • postavitev organizacije dela za varovanje osebnih podatkov
  • izdelavo Pravilnika za varovanje osebnih podatkov
  • izdelavo Kataloga zbirk varovanja osebnih podatkov
  • izdelavo pogodbe za varovanje osebnih podatkov med obdelovalcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov
  • izdelamo evidence video nadzora
  • preverimo obstoječe dokumente s primerljivostjo na novo zakonodajo
  • izdelamo ustrezne popravke

Kratka predstavitev: Data_protection_infographic_SL-LR