Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN NOVA DIREKTIVA EVROPSKE UNIJE, STE ŽE PRIPRAVLJENI?

Potrebujete pomoč pri implementaciji nove direktive GDPR?

 

Primeri nekaterih operacij za kavalitetno implementacijo na področju varstva osebnih podatkov.

  • izdelavo analize stanja varnostni prostorov in objektov
  • plan potrebnih ukrepov za zagotavljanje varnosti prostorov in objektov, v katerih se varujejo osebni podatki
  • postavitev organizacije dela za varovanje osebnih podatkov
  • izdelavo Pravilnika za varovanje osebnih podatkov
  • izdelavo Kataloga zbirk varovanja osebnih podatkov
  • izdelavo pogodbe za varovanje osebnih podatkov med obdelovalcem in pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov
  • izdelamo evidence video nadzora
  • preverimo obstoječe dokumente s primerljivostjo na novo zakonodajo
  • izdelamo ustrezne popravke

 

Kratka predstavitev: Data_protection_infographic_SL-LR