Kontakt

Vindico d.o.o
Črtomirova ulica 22 A
4260 Bled

 

Telefon: + 386 (0)599 20 291
Fax: + 386 (0)599 20 291

GSM: +386 41 41 58 56

info@vindico.si

 

Predstavniki podjetja

Sonja Šlibar, univ.dipl.ekon., direktor
Vinko Šlibar, dipl.var., prokurist

 

Osnovni podatki

ID DDV: SI61815683
Matična številka: 2226367
TRR: 02091-0255938451

Registracija: Vpis v register pri Okrožnem sodišču v Kranju, dne 4.8.2006 pod reg.št. vložka 1/08287/00.

Osnovni kapital: 8.763,14 €.