O nas

Družba VINDICO d.o.o. združuje dolgoletna znanja in izkušnje s področja poslovnega varnostnega svetovanja. Pri delovanju družbe ne gre za klasično obliko varnostne družbe, temveč vamn nudimo pomoč in svetovanje za zagotavljanje varnosti vseh vrst podatkov, oseb in premoženja.

Že več kot 17 let uspešno svetujemo organom in organizacijam pri organizaciji dela ter načrtovanju varnostnih ukrepov za vzpostavitev varnostnih območij, za varovanje tajnih podatkov, poslovnih skrivnosti, dokumentarnega in arhivskega gradiva in drugih vsebin, ki jih posamezni organi ali organizacije želijo zavarovati pred njihovo odtujitvijo ali njihovim uničenjem.

Izvajamo strokovno pomoč pri izvedbi osnovnega  in dodatnega  usposabljanje oseb s področja varovanja tajnih podatkov.

Iz področja varovanja osebnih podatkov vam izdelamo: Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, Katalog zbirk osebnih podatkov, pripravimo ustrezne pogodbe in izjave, preverimo ustreznost že izdelane dokumentacije z novo uredbo GDPR in ZVOP-2.

 Vizitka

Vindico d.o.o
Črtomirova ulica 22 A
4260 Bled

Telefon: + 386 (0)599 20 291
Fax:      + 386 (0)599 20 291

GSM: +386 41 41 58 56

info@vindico.si

Predstavniki podjetja

Sonja Šlibar, univ.dipl.ekon., direktor
Vinko Šlibar, dipl.var., prokurist

Osnovni podatki

ID DDV: SI61815683
Matična številka: 2226367
TRR: 02091-0255938451

Registracija: Vpis v register pri Okrožnem sodišču v Kranju, dne 4.8.2006 pod reg.št. vložka 1/08287/00.

Osnovni kapital: 8.763,14 €.