Izvedba protiprisluškovalnih pregledov

Izvedba protiprisluškovalnih pregledovProtiprisluškovalni pregled (Technical Surveillance Counter Measure – TSCM) prostorov so postopki in ukrepi, s katerimi ugotavljamo prisotnost in lokacijo vseh vrst prisluškovalnih naprav, tako pasivnih kot aktivnih in naprav za nadzor ali observiranje ter tehnične možnosti odtekanja informacij iz teh prostorov oziroma neposredne okolice. Ugotavljamo ustreznost varnega obravnavanja in varnega prenosa podatkov glede na njihovo stopnjo tajnosti.

Za uspešno izvajanje protiprisluškovalnih pregledov mora biti ekipa sestavljena iz strokovnjakov specialistov različnih področij elektrotehnične stroke in telekomunikacij, ki poznajo tudi področje zaščite podatkov, ki so seznanjeni z najnovejšimi oblikami in metodami zbiranja in kraje podatkov nasploh, obveščevalnih in drugih aktivnostih in skladnost delovanja s pravno in zakonsko regulativo. Gre za podatke vseh stopenj tajnosti, poslovne skrivnosti in občutljive osebne podatke.

Protiprisluškovalne preglede opravljajo specializirani strokovnjaki, ki imajo za izvajanje protiprisluškovalnih pregledov vsa potrebna znanja in imajo iz tega področja dolgoletne izkušnje. Pri tem uporabljamo specialne elektronske naprave, brez katerih je večino elektronskih naprav, namenjenih prisluškovanju, nemogoče odkriti.

Po zaključenem protiprisluškovalnem pregledu posredujemo poročilo o poteku pregleda in ugotovitvah. Naročnika pregleda opozorimo na preteče nevarnosti nekontroliranega odtoka informacij in podatkov ter predlagamo ustrezne rešitve za izboljšanje varovanja