digiDisk

digiDisk je aplikativna programska rešitev, s katero lahko uporabniki svoje podatke na prenosnih USB medijih varno prenašajo brez bojazni, da bi ob morebitni izgubi ali odtujitvi medija neavtorizirani uporabnik te podatke pregledoval ali celo zlorabil. Pri sami uporabi rešitve imamo dva ključna koraka in sicer predpriprava samih prenosnih USB medijev, katero izvrši uporabnik ali administrator z ustreznimi pravicami in samo uporabo, ki je nato na voljo avtoriziranim uporabnikom. Prenosni medij se lahko po zaključeni pripravi uporablja tako za prenos zavarovanih, kot tudi nezavarovanih podatkov, kar v principu pomeni, da na prvi pogled sam ključek in njegova vsebina morebitnemu najditelju izgledata popolnoma običajno. Zavarovani del podatkov je šifriran in zapisan v datoteki na prenosnem mediju, poleg tega pa je tudi del aplikacije s katero lahko podatke dešifriramo in normalno uporabimo.digiDisk je certificiran kot ustrezna šifrirna rešitev s strani Urada vlade RS za varovanje tajnih podatkov.